Η Μαγεία του Νερού

Τα καθαρά νερά αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά του χωριού. Όμορφα ρυάκια και καθαρές λίμνες συνθέτουν μαγευτικά τοπία.

zkp_4334 zkp_4355 zkp_4341 zkp_4337 zkp_4343 zkp_4345