Πληροφορίες για διαμονή επικοινωνήστε με Κωνσταντίνο Πνευματικό στο τηλ : 6946 065984